TIP ARAŞTIRMALARI GELİŞTİRME VE EĞİTİMİ DERNEĞİ BAŞKANLIĞI’NDA


Hormondan Reseptöre Her Yönüyle HR Pozitif Meme Kanseri Kursu toplantısı 11 Eylül 2021 tarihinde yapılacaktır.


Onkoloji Pratiğinde Nütrisyon Tedavisinde Neredeyiz? toplantısı 31 Ağustos 2021 tarihinde yapılacaktır.


Metastatik Mide Kanserinde Refrakter Hastalıkta Tedavi toplantısı 26 Ağustos 2021 tarihinde yapılacaktır.


Ayın Olgusu : Metastatik Kolorektal Kanserde Tedavi Optimizasyonu toplantısı 25 Ağustos 2021 tarihinde yapılacaktır.


Metastatik Prostat Kanseri Tedavisinde Özel Durumlar toplantısı 24 Ağustos 2021 tarihinde yapılacaktır.


Metastatik Renal Hücreli Kanserde Türkiye Pratiği toplantısı 21 Ağustos 2021 tarihinde yapılacaktır.


Metastatik NET de Tedavi Yaklaşımları toplantısı 19 Ağustos 2021 tarihinde yapılacaktır.


Changing Paradigm in RCC Treatment : Immunotherapy toplantısı 17 Ağustos 2021 tarihinde yapılacaktır.


Leptomeningeal Metastazlı Hastalarda Tedavi Yönetimi toplantısı 12 Ağustos 2021 tarihinde yapılacaktır.


Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Adjuvan Tedavisinde Günümüz ve Gelecek toplantısı 10 Ağustos 2021 tarihinde yapılacaktır.


Prostat Kanseri Sitemik Tedavisinde Güncel Durum toplantısı 5 Ağustos 2021 tarihinde yapılacaktır.


Moleküler Tümör Konseyi toplantısı 3 Ağustos 2021 tarihinde yapılacaktır.


ACSO 2021 : Kolorektal Dışı GIS Kanserleri toplantısı 29 Temmuz 2021 tarihinde yapılacaktır.


 BRAF Mutant Malign Melanom da Adjuvan Tedavi ile Kür Sağlanabilir mi? toplantısı 29 Temmuz 2021 tarihinde yapılacaktır.


Ayın Olgusu: Lokal İleri Evre Rektum Kanserinde Total Neoadjuvan Tedavi toplantısı 28 Temmuz 2021 tarihinde yapılacaktır.


Safra Yolları Kanserinde 2021 toplantısı 27 Temmuz 2021 tarihinde yapılacaktır.


ESMO WORLD GI 2021 den BildiriYORUM toplantısı 15 Temmuz 2021 tarihinde yapılacaktır.


Refrakter mKRK de Tedavi Seçenekleri? toplantısı 13 Temmuz 2021 tarihinde yapılacaktır.


ASCO 2021 İmmünoterapiye Neler Getirdi? toplantısı 10 Temmuz 2021 tarihinde yapılacaktır.


10 sayfada 1.