Misyonumuz, Vizyonumuz, Degerlerimiz

  • Ülkemizde planlanmış yenilikçi projeler üretmek, klinik araştırma ve gerçek yaşam çalışmalarını yaygınlaştırmak, akademisyen olmaya aday araştırmacıların akademik gelişimine katkıda bulunmaktır.

 

Vizyonumuz

  • Yenilikçi düşünce ile özellikle araştırıcı destekli projelerle Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda yer almak, bilimsel ve etik ilkelere saygılı, tıbbi gelişmelere açık, özgürlükçü ve paylaşımcı bir düşünceyle bilimsel araştırmalara katkıda bulunmaktır.

 

Değerlerimiz

  • Nitelikli araştırıcıların yetişmesine katkıda bulunmak
  • Bilimsellikten ve etik değerlerden ödün vermeden araştırma planlamak
  • Toplum sağlığına ve ulusal sağlık politikalarına destek vermek
  • Ulusal ve uluslararası işbirliğini arttırmak
  • Eğitimde süreklilik
  • Fikir önderliği yapmak
  • Multidisipliner yaklaşımı yaygınlaştırmak